Menu Sluiten

Limburgse Jeugd Kampioenschappen

Tot 2020 vonden jaarlijks de Limburgs Jeugdkampioenschappen, beter bekend als het LJT, plaats. Een samenloop van omstandigheden, in eerste instantie ingegeven door de restricties die Corona met zich meebracht, heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een abrupt einde is gekomen aan dit mooie initiatief.

Omdat we het belang van een separaat Limburgs Jeugd Golfkampioenschap (LJGK), waarbij de jeugd zich kan meten met leeftijdsgenoten, onderschrijven, is besloten het Jeugdkampioenschap, naast het LGK, eveneens onder de vlag van SSLG te brengen. Op die manier blijft een mooie traditie en een uniek gebeuren in de Nederlandse golfwereld, waarbij de beste spelers strijden om het Limburgs Kampioenschap Strokeplay en Stableford ook voor de jeugd behouden.

De afgelopen maanden hebben we met een aantal jeugdcoördinatoren om tafel gezeten om van gedachten te wisselen over de invulling van het LJGK. Uitgangspunten en eerste rigide gedachtegangen zijn besproken in het voorjaarsoverleg dat op 6 mei jl. plaatsvond op de Maastrichtsche. In de discussie die daarop volgde werden een aantal interessante suggesties gedaan, die zeker meegenomen zullen worden in de uiteindelijke overwegingen om te komen tot een definitief format voor het LJGK.

Na inventarisatie bij 5 van de 12 aangesloten clubs komen we al tot een potentieel van maar liefst 94 deelnemers. En dan zijn er dus nog 7 clubs die hun jeugdspelers nog moeten doorgeven. Mochten er ooit twijfels hebben bestaan over de zin van een LJGK, dan spreken deze aantallen wel voor zich! 

Vanuit de gedachte dat iedere jeugdspeler in Limburg de kans zou moeten krijgen om deel te nemen aan het LJGK, ook wanneer er momenteel geen officiële Jeco is, zou ik de clubs waarvan we nog geen reacties hebben mogen ontvangen, toch nog eens op het hart willen drukken hun jeugdspelers aan mij door te geven, zodat zij meegenomen kunnen worden in de aanloop naar het in 2024 te organiseren LJGK.

Het is de bedoeling dat we ergens in september met alle jeugdcoördinatoren opnieuw samen zitten in een gezamenlijke sessie, waarin de ideeën die dan op tafel liggen op haalbaarheid en wenselijkheid besproken worden. Doelstelling is om vanuit deze input een concept format uit te werken, waarmee in 2024 het LJGK definitief op de agenda van SSLG komt te staan. Vanuit de Jeco van De Herkenbosche is aangegeven dat zij voor deze bijeenkomst graag gastheer zouden willen zijn. De definitieve datum en tijdstip van deze belangrijke bijeenkomst zal tijdig met iedereen gecommuniceerd worden. Wij hopen, mede namens onze gastheer van die dag, op een grote en enthousiaste opkomst.

Inmiddels is er ook contact geweest met Alexander Renders (NGF) over het jeugdverhaal. Het sluit goed aan op waar hij vanuit de NGF mee bezig is en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij erg enthousiast is over ons initiatief. Hij heeft aangegeven graag een bijdrage te willen leveren om tot een goed format te komen. Zoals het er nu naar uitziet, zal Alexander zowel in september bij het “Jeco-overleg”, als ook bij het najaarsoverleg op 25 november namens de NGF aanwezig zijn, om het Limburgs Jeugdkampioenschap kracht bij te zetten. 

Met sportieve groet,
Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (SSLG)
Henry Albertz
Tel.: 06-15469165
E-mail: halbertz1579@gmail.com

Klik hier om het artikel in PDF te downloaden.

Top